[]

A Pécsi Környezetvédelmi Kft. vezetésének legfőbb célja a vevők elvárásainak és igényeinek mind magasabb szintű kielégítése. Célunk továbbá, hogy a környezetvédelmi szolgáltatások piacán meglévő pozícióink  hosszú távú megőrzése illetve javítása mellett hozzájáruljunk a környezet minőségének javításához és az egészséges környezet fenntartásához.

E célok érdekében igen fontosnak tartjuk a következő szempontok érvényesülését:

Tevékenységünk környezeti hatásait rendszeresen elemezzük, és intézkedéseket teszünk a feltárt környezeti kockázatok csökkentésére.

A kitűzött célok elérése érdekében a társaság vezetése minden munkatárstól elvárja, hogy

Hasonló módon gondolkodunk a beszállítóinkkal kapcsolatban is, hiszen vevőink magas szintű kiszolgálása csak úgy képzelhető el, ha stabil beszállítói háttérrel rendelkezünk. Alvállalkozóink kiválasztásakor előnyben részesítjük azokat, akik tevékenységük során mindkét menedzsment rendszert alkalmazzák.

Vállalatunk jövőjét a gyors reagálókészségben, a megbízhatóságban, a folyamatos korszerűsítésben és a piaci lehetőségek maximális kihasználásában látjuk.

Minősítéseink: